Handreiking Nieuw Nationaal Model II

In deel II van de handreiking staat het praktische gebruik van het Nieuw Nationaal Model (NNM) centraal. Het gaat daarbij om de vertaling van werkelijke situaties naar modelparameters. Om hoe de beste invoergegevens gekozen worden om een zo realistisch mogelijk resultaat te verkrijgen. Dit kan helpen om een juridische toets te doorstaan.

Voor toekomstige situaties gaat het vooral om een uitleg van mogelijkheden dat de onderbouwde keuzen goed mogelijk kunnen zijn.