1.4 Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst kunnen we de onderwerpen uitbreiden of aanscherpen in een nieuwe versie van de Handreiking. Bijvoorbeeld bij de toepassing van de gebouwmodule en snuffelploegmetingen zijn er veel onzekere en onbekende factoren. Onderzoek kan die verder uitwerken of invullen. Hierdoor ontstaan nieuwe aanbevelingen voor de gebruiker.

Voorgestelde onderwerpen voor uitbreiding zijn onder meer:

  • meteorologische gegevens
  • emissie en immissie
  • depositie
  • hedonische waarde
  • brondimensies

Gebruikers kunnen onderwerpen of aspecten die zij graag beschreven willen zien, aandragen bij Kenniscentrum InfoMil, die de handreikingen NNM beheert (infomil.nl en luchtkwaliteit@infomil.nl). Er zijn voor sommige onderwerpen enkele rekenvoorbeelden in de handreiking opgenomen. Hiermee is de invloed van de parameterkeuze duidelijker.