3.3 Keuze invoer brontypen

Voor de keuze van het brontype wordt in de volgende paragrafen een aantal vragen beantwoord en toegelicht.

Lijnbron

  1. Kan een lijnbron worden ingevoerd? Zo ja, in welke situaties?

Oppervlaktebron

  1. Wanneer kan een oppervlaktebron als puntbron benaderd worden?
  2. Hoe modelleer ik een oppervlaktebron waarvan de emissie niet gelijkmatig over het oppervlak is verdeeld, maar bijvoorbeeld alleen van de randen komt?
  3. Hoe ga ik om met oppervlaktebronnen die hoger liggen (bijvoorbeeld opslagtanks of stortplaatsen)?
  4. Hoe combineer ik een oppervlaktebron met een gebouw?
  5. Wat doe ik met een oppervlaktebron met pluimstijging?
  6. Hoe modelleer ik niet-rechthoekige oppervlaktebronnen?
  7. Kan het model opwaaiend stof van een oppervlaktebron modelleren? Houdt het model dan ook rekening met depositie van stof?
  8. Hoe ga ik om met diffuse bronnen van NO2?
  9. Kan ik bij oppervlaktebronnen de Monte-Carlo methode gebruiken?