4.3 Keuze invoer emissie

Binnen de pc-applicaties van het Nieuw Nationaal Model kan worden gekozen voor modellering als constante bron of als discontinue bron. In het navolgende worden de keuzemogelijkheden kort besproken.