4.3.2 Constante emissie

De modellering als constante bron is uiteraard primair voor bronnen die tijdens alle uren van het jaar met constante emissie emitteren.

Als rond een discontinue bron alleen een jaargemiddelde concentratie berekend moet worden en de emissie varieert willekeurig (althans niet correlerend met bepaalde weersomstandigheden), is benadering als constante bron ook mogelijk. Zelfs al is de mate van variatie aanzienlijk. Er moet dan gerekend worden met een jaargemiddelde emissie, die wordt berekend door de totale emissie per jaar te delen door het totale aantal uren in een jaar.

In alle overige situaties moeten variaties in de emissie bij voorkeur wel in de berekening te worden verdisconteerd. Vooral wanneer de frequentieverdeling van de concentratie van belang is, dus bij percentielberekening.