6.2 Omschrijving pluimstijging

Wanneer een pluim met een bepaalde snelheid en temperatuur wordt geëmitteerd, kan deze verder doorstijgen na het verlaten van de schoorsteen. Pluimstijging kan optreden als gevolg van de volgende twee oorzaken:

  • impuls-pluimstijging. Doordat de afgassen met een bepaalde snelheid de schoorsteen verlaten (dit geeft een impuls) stijgen de afgassen nog een stukje door, variërend van enkele meters tot enkele tientallen meters, afhankelijk van de uittreesnelheid en de windsnelheid,
  • thermische pluimstijging, door de warmte-inhoud van de afgassen. Deze vorm van pluimstijging heeft een veel groter stijgvermogen dan impulsstijging. Het stijgvermogen kan oplopen tot honderden meters voor wat grotere bronnen. Hier wordt in de toelichting nader op ingegaan.