9.2 Omschrijving snuffelploegmeting

Met een snuffelploegmeting wordt op basis van immissiewaarnemingen de emissie van een bron bepaald. Voor de omrekening van een immissie naar een emissie is een korte-termijnverspreidingsmodel nodig.Het NNM kan hiervoor worden gebruikt. Met een korte-termijnverspreidingsmodel kan worden berekend wat de emissie van de bron was tijdens de snuffelploegmeting.

Uitgangspunten voor de berekening zijn dat ter plaatse van de waarnemingsafstand de immissieconcentratie 1 se/m3 bedraagt. Belangrijk is ook dat specifieke brongegevens zoals bronhoogte, warmte-inhoud, uittredesnelheid en dergelijke, en specifieke omgevingskenmerken zoals de lokale ruwheid en de meteorologische omstandigheden tijdens de meting goed worden vastgelegd.