9.5 Toelichting snuffelploegmeting

Een snuffelploegmeting geeft vanzelfsprekend alleen de situatie op de specifieke meetdag weer. De onzekerheid in de emissie zelf kan al groot zijn. Vaak is dit al de grootste bron van onzekerheid. Daarbij komt de onzekerheid van de modelberekening, door onzekerheid in de bepaalde ruwheid, de gekozen meteorologie en wat de modelformulering zelf toevoegt. Ene onzekerheid in een enkele emissiebepaling van 1 dag zal zelden binnen de grenzen van een factor twee vallen. Herhaalde metingen zijn zeker op hun plaats. In de toekomst is het waarschijnlijk mogelijk om een geurbron (continu of semi-continu) te bemeten niet door een snuffelploeg maar door elektronische neuzen, de zogenaamd e-noses. Als de e-nose op redelijke betrouwbare wijze de geur meet, dan wordt hier onmiddellijk grote winst geboekt bij het bepalen van de bronterm(en). De ontwikkeling van de e-nose is daarom belangrijk, maar op moment van schrijven (eind 2015) nog onvoldoende ontwikkeld.