I Referenties

[1]. Projectgroep Revisie Nationaal Model. Het Nieuwe Nationaal Model, model voor de verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen over korte afstanden. TNO-MEP, Apeldoorn, 1998.

[2]. J. Wieringa en P.J. Rijkoort, 1983. Windklimaat van Nederland, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1983.

[3]. P.G. Eggels; N.J. Duijm, 1989. Toepassing stankconcentratienorm op discontinue en fluctuerende bronnen, Publikatiereeks Lucht 82, Ministerie van VROM.

[4]. NTA9065 Nederlandse technische afspraak. Luchtkwaliteit-Geurmetingen – Meten en rekenen geur. December 2012 (wordt binnenkort geüpdate).

[5]. Deelrapport IV van het Paarse boek.

[6]. User's Guide for the Industrial Source (ISC2) Dispersion Models, EPA–450/4–92–008a, USEPA Office of Air Quality, Research Triangle Park, 1992.

[7].USER'S GUIDE TO THE BUILDING PROFILE INPUT PROGRAM, EPA-454/R-93-038, (Revised February 8, 1995), (Electronic copy only)

[8]. Petersen, R.L, B.C. Cochran, D. Keen, and R. Walton, Equivalent Building Dimensions for ISC2 Modeling Applications, Air & Waste Management Association, Paper #95-665, 1995

[9]. KEMA, 2001a. Up-date meteorologie bestanden voor het gebruik van het Nieuw nationaal Model. KEMA rapport 50160751-KPS/SEN 01-3045.