7.2 PreSRM-tool

De boven beschreven werkwijze is geheel geautomatiseerd en opgenomen in een hulpprogramma voor luchtkwaliteitsberekeningen, de zogenaamde PreSRM. PreSRM staat voor: Preprocessor Standaard Rekenmethoden. Voor alle NNM modelimplementaties is voorgeschreven dat deze gebruik moeten maken van dit hulpprogramma om de grootschalige concentraties, de dubbeltellingscorrecties voor snelwegen, alle benodigde meteorologisch parameters en de terreinruwheid aan het model te koppelen.

Alle meteorologische data zijn beschikbaar als uurwaarden, de ruwheidsgetallen zijn beschikbaar als waarden voor 1x1 km vakken (referentiejaar 2004, LGN5+), de concentraties als jaargemiddelde waarden, die in combinatie met stads-, weeg- en uurfactoren tot uurgemiddelde waarden kunnen worden herleid.

De PreSRM berekent bovendien enkele andere waardevolle getallen:

  • Het aantal overschrijdingsdagen PM10 (OVD)
  • Het aantal overschrijdingsuren NO2
  • De zeezoutaftrek (zowel jaargemiddeld als OVD)
  • (aantal overschrijdingssituaties voor de etmaal gemiddelde SO2 grenswaarde)

De PreSRM wordt elk jaar aangevuld met de meest recente grootschalige concentraties en aangevuld met de meteorologische gegevens van het laatste jaar. De tool zelf wordt niet automatisch jaarlijks geüpdatet, alleen als daar een dringende reden voor is. De meest recente versie van de PreSRM is te downloaden via de site: http://www.presrm.nl/

De GCN-waarden zijn gegeven per km-vak. Varianties binnen een km vak zijn doorgaans niet gegeven behalve bij Tatasteel, Schiphol en de omgeving Maasvlakte. Dat komt omdat de concentratie-gradiënten zo groot zijn dat km-vakken te weinig aangeeft wat de concentraties in deze regio’s precies zullen zijn. Bovendien zijn het locaties waar de concentraties ook de grenswaarden benaderen of (in sommige jaren) overschrijden. Hierdoor is er ook een zeker belang om hier de te verwachten concentraties met een hogere ruimtelijke resolutie te beschrijven.