7.3 Dubbeltellingscorrectie

Bij de bepaling van de luchtkwaliteit in een lokale situatie, wordt de lokale bijdrage van een bron berekend en opgeteld bij de grootschalige (GCN) concentratie. Grootschalige concentraties worden toegepast als benadering van de achtergrondconcentratie. Veel grote bronnen en drukke rijkswegen, zullen een significante bijdrage hebben in de grootschalige concentratie. Bij gebruik van de grootschalige concentratie als achtergrondconcentratie is dan sprake van dubbeltelling. Als normoverschrijding in het geding is, kan correctie voor deze dubbeltelling wenselijk zijn.

Bij nieuwe bronnen is dubbeltelling niet aan de orde, omdat bij de berekening van de grootschalige concentraties alleen rekening wordt gehouden met bestaande bronnen. De bepaling van deze dubbeltelling gebeurt in de SRM1 en SRM2 modellen (in de NSL rekentool) automatisch. In SRM3 is dubbeltelling doorgaans niet aan de orde.[1]

Voor de fijnstof-bijdrage van veehouderijen is een tool beschikbaar[2] die de dubbeltelling berekent. Hiermee kan de gebruiker de berekende concentraties corrigeren. Deze tool wordt elk jaar geactualiseerd op basis van de actuele emissiegegevens van de agrarische bedrijven. De tool is een excel rekentool die de bijdrage van een bedrijf berekent in het gekozen km-vak en in de omliggende km-vakken, dus in totaal in 9 km-vakken.

[1] In GeoMilieu bijvoorbeeld kunnen in één en dezelfde run allerlei wegen en industriële bronnen tegelijk doorgerekend roden. De dubbeltelling van de wegen wordt automatisch verrekend, als die door de gebruiker is aangegeven. Zie verder de documentatie van GeoMilieu.

[2] Zie: Methode dubbeltellingcorrectie PM10 veehouderijen op Rijksoverheid.nl