8 Toetsing aan grenswaarden

Met rekenmodellen toetst men of in huidige of toekomstige situaties aan de grenswaarden voldoet. Deze normen en het toegestane aantal overschrijdingen zijn te vinden in de Wet milieubeheer (Wm), Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen. Binnen Nederland zijn de belangrijkste grenswaarden:

Voor NO2:

  • jaarnorm 40 µg/m3
  • uurnorm 200 µg/m3, max. 18 keer per jaar overschrijden

Voor PM10:

  • jaarnorm 40 µg/m3
  • dagnorm 50 µg/m3 , max. 35 keer per jaar overschrijden