4.5 Toelichting invloed emissievariatie

Op de volgende pagina's is de invloed van emissievariatie op percentielwaarden, bronnen met een zeer kleine jaarfractie en de invloed van dag/nacht variatie verder uitgelegd.