4.5.2 Bronnen met zeer kleine jaarfractie

Als men met bronnen te maken heeft die een zeer beperkt percentage van de tijd emitteren (bijvoorbeeld 50 uur per jaar), worden de uitkomsten van de modelberekening snel onnauwkeuriger. De kans dat de windrichting op die uren zo zal zijn dat het receptorpunt steeds beïnvloed wordt, is klein, maar niet nul.

Omgekeerd is de kans dat de windrichting op die uren zo zal zijn dat het receptorpunt nooit beïnvloed wordt ook klein, maar evenmin nul. Vooral de hoogste percentielwaarden zullen daardoor per herhaling van de berekening aanzienlijk kunnen verschillen, afhankelijk van hoe het computermodel de random trekkingen doet voor het verdelen van de weinige uren met een emissie over de tijd.

In paragraaf 4.3.6 over ‘Keuze invoer – Modellering van meerdere discontinue bronnen’ is aangegeven hoe hiermee kan worden omgegaan.