Handreiking Nieuw Nationaal Model

De Handreiking NNM deel I geeft een toelichting bij het Paarse Boekje en het gebruik van het NNM in de praktijk. In het Paarse Boekje staan de theorie en theoretische achtergronden van het NNM beschreven.

De implementaties van het NNM, PluimPlus (TNO) en Geomilieu (DGMR), hebben zelf een programmaspecifieke handleiding, meer gericht op het invoeren van de gevraagde parameters in het model.