1.1.2 Doelgroep en doelstelling

De doelgroep van de Handreiking NNM vormt een brede groep gebruikers: van beginnende gebruikers tot meer ervaren gebruikers; van gebruikers bij bedrijven en bevoegd gezag tot gebruikers bij milieudiensten en adviesbureaus.

Doelstelling is dat deze handreiking een toegankelijk basisdocument is. Het moet oplossingen bieden voor veel vragen en problemen die gebruikers hebben. Er is vooral aandacht besteed aan de keuzemomenten voor de gebruiker en de valkuilen die daarbij aanwezig zijn. Daarbij is het streven een invoer te kiezen die tot zo realistisch mogelijke resultaten leidt.

De modelimplementaties zijn sinds het jaar 1999 aan het verantwoordelijke ministerie (nu het ministerie Infrastructuur en Milieu: IenM) voorgelegd ter goedkeuring van de toepassing van het model in het kader van de wettelijke regelingen. Tot 2007 was deze goedkeuring niet officieel geregeld. Sinds 2007 is het NNM onderdeel van de Regeling beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) Het staat te boek als Standaard RekenMethode 3 (SRM3), die voor de modelbeschrijving verwijst naar het 'Paarse boekje'.

Doelstelling van de handreiking is om het gebruik van het NNM te verbeteren en uniform te maken, door uitleg over:

  • keuze-opties van invoerparameters
  • toepassingsgrenzen
  • juridische status
  • weergeven en uitleg van resultaten
  • valkuilen identificeren en oplossingen bieden.