1.4.1 Vragen en suggesties

Om de kwaliteit van de handreiking continu te verbeteren en nog meer aan te sluiten bij de dagelijkse praktijksituaties met het NNM ontvangt Kenniscentrum InfoMil graag commentaar en vragen van gebruikers. Stel vragen (alleen overheden) en dien suggesties over de handreiking in via het contactformulier of via luchtkwaliteit@infomil.nl. InfoMil zal eventueel aan de Werkgroep Luchtkwaliteitsmodellen voorstellen doen ter verbetering of aanvulling van de handreiking.