1.4.2 Beheercommissie NNM

De Werkgroep Luchtkwaliteitsmodellen (WLM) beheert het NNM. De werkgroep heeft tot taak het model zo te beheren dat wetenschappelijke en maatschappelijke consensus blijft bestaan over het model en de praktische toepassing ervan.

In de werkgroep zitten, op persoonlijke titel, leden afkomstig van:

  • provincies
  • gemeenten
  • omgevingsdiensten
  • advies- en onderzoeksbureaus
  • bedrijven
  • ministerie Infrastructuur en Milieu en het RIVM.

Leden kunnen onderwerpen aanreiken en commentaar leveren op de handreiking voor het NNM. InfoMil levert de voorzitter en de secretaris van de WLM.