1.4 Status Handreiking

Deze handreiking is een initiatief van de Beheercommissie NNM (nu: Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen, WLM) en geldt voor het gebruik van het NNM. De handreiking heeft geen juridische status. Het is een bundeling van kennis, tips en adviezen van gebruikers en ontwikkelaars aan andere gebruikers. Daarmee verbetert de uniformiteit van gebruik en de kwaliteit van resultaten.

Deel I van de handreiking is in opdracht van VROM (nu: IenM) geschreven door DHV, PRA Odournet en Buro Blauw, onder redactie van DHV en onder eindredactie van InfoMil. De Beheerscommissie NNM heeft de handreiking goedgekeurd. Deel II is een jaar later verschenen en in 2010 en 2016 [1] zijn aanvullende rapportages verschenen waarin alle afspraken, wijzigingen en updates van de modelbeschrijving (NNM) en toepassing ervan zijn gedocumenteerd. In 2015/2016 is de handreiking geactualiseerd onder regie van Kenniscentrum InfoMil en uitgevoerd door ErbrinkStacksConsult, ondersteund door TNO.

[1] Aanvullende afspraken NNM. Overzicht van bindende afspraken tot en met oktober 2015 over het Nieuw Nationaal Model gemaakt na verschijnen van de herziene versie (maart 2002) van het Paarse Boekje. Maart 2016