3.1 Inleiding en doelstelling

Dit hoofdstuk geeft vanuit een beleidsmatige en juridische invalshoek aan wat de toepassing en status zijn van het NNM en de NNM-implementaties. Ook geeft het aan hoe resultaten te interpreteren.

Paragraaf 3.2 gaat over de juridische toepassing en interpretatie van het NNM. Paragraaf 3.3 gaat over de status van het NNM en de beschikbare software-implementaties. Ook leest u hoe u moet omgaan met eventuele onderlinge verschillen in rekenresultaten tussen de implementaties.