3.4.2 Luchtvervuilende stoffen

De voor luchtvervuilende stoffen gestelde maximale immissiewaarden zijn gebaseerd op mogelijke gezondheids- en milieurisico’s. Het toetsingskader voor luchtvervuilende stoffen is onafhankelijk van een verspreidingsmodel opgesteld. Het toetsingskader heeft geen aanpassing nodig bij aanpassing van het NNM.


Naar boven