3.4.4.1 Oprichtingsvergunning

In de aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting is het NNM de rekenmethode. Dit geldt ook voor een bestaande inrichting waarvoor niet eerder een omgevingsvergunning milieu is verleend. Het NNM of Standaard RekenMethode 3 berekent vooral de concentraties van punt- en oppervlaktebronnen. In sommige gevallen is een andere manier beter om aan te tonen dat luchtkwaliteit geen probleem vormt om vergunning te verlenen[1].

Zie de pagina: 'Regels luchtkwaliteit in 't kort".

[1] http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/systematiek/