3.4.4.2 Uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning en Revisievergunning

Bij een aanvraag voor de verandering en/of uitbreiding van (de werking van) een inrichting, is het wenselijk dat de berekening met een goedgekeurde implementatie van het NNM is gemaakt. Ook in dit geval zijn er andere manieren om aan te tonen dat aan men de normen voor luchtkwaliteit voldoet.