3.4.4.4 Handhaving

Bij een controle van een bestaande vergunning gebruikt men soms een verspreidingsmodel. Voor een zinvolle controle moet dit hetzelfde (implementatie en versie) zijn als het model dat gebruikt is in de vergunningaanvraag.

Wanneer er zowel bij de aanvraag als bij het verlenen van de vergunning geen immissie is berekend, past men bij controle het model toe dat gangbaar was tijdens de vergunningverlening. Bijvoorbeeld bij controle van vermeende overschrijding van luchtkwaliteitseisen of na geurklachten.