2.2.1 Toepassingsgebied geur

De NNM-implementaties berekenen de concentraties luchtverontreinigende stoffen, en zeker ook geur-concentraties. Dit laatste is wat anders dan het berekenen van de geurhinder. Daar is het NNM niet geschikt voor.

Het NNM is niet specifiek ontwikkeld voor geurverspreiding. De belangrijkste tekortkoming is dat de minimale intervalduur van een uur eigenlijk te groot is om hinder vast te stellen[1] (pieken duren vaak korter dan een uur en zijn erg hinderlijk). Daarnaast corrigeert het NNM niet voor veranderingen in de samenstelling van de geur tijdens de verspreiding. Toch is het NNM op dit moment het beste model dat beschikbaar is om in Nederland een geursituatie in kaart te brengen.

In deze paragraaf leest u meer over geurhinder en welke aandachtspunten en beperkingen het berekenen van geurverspreiding met zich meebrengt.

Meer over het bepalen van geurhinder is te vinden in de Handleiding luchtemissies bij bedrijven en Handleiding geur[2] en in de NTA 9065. Deze handreiking beperkt zich tot de toepassing van het NNM; terwijl de NTA 9065 meer richtlijnen geeft over geurbemonstering, meting en het gebruik van modellen.

[1] Sommige implementaties (zoals GeoMilieu) bieden de mogelijkheid om zogenaamde instantane concentraties te berekenen. Hierover bestaat nog te weinig overeenstemming om dit als onderdeel van het NNM te zien.

[2] Zie ook: de actuele handleidingen