Landelijk meetnetwerk in Rbl

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) staan de wettelijke bepalingen voor het meetnet in Nederland.

Het gaat hier ondermeer om:

  • het aantal meetpunten (per zone en agglomeratie)
  • de plaatsing en de monsterneming
  • de bepalingen per stof
  • het tijdvak van de meting
  • percentage gevalideerde concentraties

Met de wijziging van de Rbl in 2012 is een aantal veranderingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) doorgevoerd. Het aantal vaste meetpunten waarop Nederland de luchtkwaliteit bepaalt, komt nu overeen met vereisten volgens Europese regelgeving. Dit aantal was eerder groter dan de Europese regelgeving verlangt.

Het meetpunt van het RIVM voor gasvormig kwik in Nederland is hiermee vervallen. Voor het bepalen van de concentratie van deze stof werkt RIVM samen met een buitenlandse meetinstantie.

De beschrijving van de wijze waarop concentratiemetingen moeten plaatsvinden, komt overeen met de meest recente Europese normen. Het RIVM beoordeelt of een meting voldoet aan de huidige Europese en Nederlandse normen. De Europese richtlijn 2008/50/EG, Europese norm EN12341 en Rbl.