Besluit derogatie

In 2009 heeft Nederland in 'derogatie' gekregen van de EU. Dat betekent dat de termijn om de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen is verlengd. De grenswaarden gelden definitief sinds 2011 (PM10) en 2015 (NO2).

  • de grenswaarden voor fijnstof gelden sinds medio 2011 (in plaats van 2005)
  • de grenswaarden voor NO2 gelden sinds 2015 (in plaats van 2010). Tot 2015 gold voor NO2 een tijdelijk verhoogde grenswaarde voor het jaargemiddelde van 60 microgram/m3 (in plaats van 40 microgram/m3).

Het Besluit derogatie (luchtkwaliteitseisen) beschrijft dit tijdelijke uitstel van de grenswaarden.