Geen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit (stap 2)

Sommige projecten blijken geen negatieve gevolgen te hebben voor de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld als een project niet leidt tot (een toename van) verkeersbewegingen of (een toename van) relevante emissies. Door een goede motivering kan aannemelijk gemaakt worden dat er geen gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn. Er hoeft dan geen luchtkwaliteitsberekening uitgevoerd te worden. Een beoordeling van de luchtkwaliteit volgens artikel 5.16 en titel 5.2 van de Wm is dan verder niet meer aan de orde.

Voorbeelden

1) Een gemeente start met een inbreidingsproject waarbij een appartementencomplex wordt gesloopt om er eengezinswoningen voor terug te bouwen. Het aantal bewoners, en daarmee ook het aantal vervoersbewegingen, neemt af. Deze vervanging van woningen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit is voor dit project geen belemmering.

2) Uitspraak Voorzitter ABRvS 2 november 2005, nr. 200507573/2, (Omnizorgcentrum Apeldoorn). Voor het geplande Omnizorgcentrum (voor drugs- en alcoholverslaafden, dak- en thuislozen enz.) is geen luchtkwaliteitonderzoek gedaan. Een dergelijk onderzoek is volgens de Voorzitter alleen nodig, als op voorhand niet is uitgesloten, dat een besluit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich kan brengen. In dit geval is geen verkeersaantrekkende werking van het Omnizorgcentrum te verwachten en dus ook geen verslechtering van de luchtkwaliteit.

3) Een gemeente wil een bestaand bestemmingsplan herzien. Dit omdat het plan meer dan tien jaar oud is. Het nieuwe bestemmingsplan is een zogenoemd ‘conserverend’ bestemmingsplan, wat inhoudt dat bestaande functies worden bestemd. Nieuwe (meer grootschalige) ontwikkelingen worden in afzonderlijke ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen geregeld. Omdat alleen de bestaande functie opnieuw worden vastgelegd heeft dit plan geen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit.