Kwantitatieve grenzen: Regeling NIBM (stap 3)

De Regeling NIBM geeft voor verschillende categorieën van gevallen getalsmatige (kwantitatieve) grenzen. Een project is per definitie NIBM, als het binnen deze grenzen uit de Regeling NIBM valt. De pagina's 'Bepaling NIBM via de categorieën van de Regeling NIBM' geven hierop een nadere toelichting.

Als gebruik gemaakt wordt van de Regeling NIBM, zal het bevoegd gezag wel in haar besluitvorming moeten motiveren, dat het project daadwerkelijk binnen de grenzen van de Regeling NIBM valt. Ook moet nog steeds sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.