Algemene en bijzondere aandachtspunten

Op de pagina's  'Bepaling NIBM' en 'Bepaling NIBM via de categorieën van de Regeling NIBM' draait het om het vaststellen of een project NIBM is. Daarbij zijn impliciet randvoorwaarden en uitgangspunten meegenomen.

Onderstaande pagina's beschrijven deze uitgangspunten. Paragrafen 'Aandachtspunten bij inrichtingen' en  'Aandachtspunten bij snelwegen en onderliggend wegennet' geven enkele aandachtspunten als het gaat om inrichtingen of infrastructurele projecten.