Het detailscherm

Het detailscherm is de centrale locatie waarin de informatie over uw taak staat. U opent het detailscherm via de link in de notificatiemail of via het menu Mijn taken.

Het detailscherm omvat de volgende onderdelen:

Het detailscherm start altijd met het scherm waarin u de naam van uw taak kunt zien.

detailscherm niet ingelogde gebruiker

Het menu links brengt u naar de bewerkingstabellen. Bij ingelogde gebruikers kunnen links meerdere taken staan. NIet-ingelogde gebruikers hebben altijd één taak tegelijk in het scherm staan.

Algemene kenmerken

Detailscherm-algemeen

In het eerste gedeelte van het detailscherm staan de identificatiekenmerken van uw taak.

ID - een unieke code waaraan de Rekentool uw taak herkent. Het ID komt onder andere terug in de adresbalk van uw browser wanneer u aan uw taak werkt.

Taaknaam - de naam die u heeft gekozen bij het aanmaken van de taak. U kunt deze wijzigen met het potlood onder 'opties'.

Omschrijving - de omschrijving die u heeft ingevoerd bij het aanmaken van de taak. U kunt deze wijzigen met het potlood onder 'opties'.

Type - het soort taak dat u heeft geopend. De Rekentool genereert het type 'berekening', maar u kunt ook een export of een actualisatie (alleen onder inlog) bekijken.

Datum aangemaakt - op deze datum en tijd is de taak aangemaakt.

Status - hier staat aangegeven wat de status van uw taak is.

U kunt de volgende statussen tegenkomen:

  • niet gestart - de taak is aangemaakt.
  • wachten - de taak staat in een wachtrij en zal zo snel mogelijk uitgevoerd worden
  • bezig - de taak is bezig.
  • bewerkbaar - de taak is nog niet berekend, u kunt uw taak bewerken of de berekening starten.
  • gepauzeerd - de actualisatie wacht op verdere instructie.
  • wachten - de taak is bezig met de berekening.
  • afgerond - de taak is klaar, u kunt de rekenresultaten bekijken of uw exportbestanden staan klaar.
  • gestopt - er is iets misgegaan. De taak is niet correct aangemaakt.

Opties - iconen waarmee u uw taak kunt bewerken of bekijken. U ziet alleen de iconen die bij uw taak beschikbaar zjjn.

Betekenis van iconen onder opties.
1e icoon 2e icoon 3e icoon 4e icoon 5e icoon

naambewerken

bewerken

rekenen

rekenen

toon in kaart

toon op kaart

Verwijderen

verwijderen

Stop_knop

stoppen

Overzicht datase

In dit overzicht vindt u een samenvatting van de gevalideerde gegevens.

De Rekentool geeft bijvoorbeeld aan dat er 621 rekenpunten zijn herkend in het bestand en dat daarvan 0 rekenpunten fout zijn. Vervolgens worden de meldingen die tot een fout (error) of waarschuwing leiden in een meldingentabel uitgesplitst.

Voorbeeld validatiegegevens


Invoerbestanden

Onder dit kopje staan de bestanden die u heeft geïmporteerd onbewerkt opgenomen. Geïmporteerde shapes krijgen een extra csv-bestand in dit overzicht. Dit csv-bestand is een één op één vertaling van de shape.

invoerbestanden

Resultaten

De resultaten van de validatie en de resultaten van de berekening staan beiden onder dit kopje. Met de bestanden onder dit kopje kunt u uw berekende taak lokaal opslaan en desgewenst later herberekenen.

Na de validatie ziet u hier de resultaten van de validatiestap. Na de berekening staan ook de resultaten van de berekening in dit gedeelte weergegeven.

Validatiebestanden

Berekening

Dit onderdeel van het detailscherm is alleen bij een bewerkbare taak te zien. Na de berekening zijn deze gegevens in het proces-overzicht.pdf opgenomen. Onder het kopje berekening vindt u informatie over de instellingen waarmee de Rekentool deze taak gaat berekenen. Dit omvat zaken zoals het rekenjaar, de stoffen waarvoor de berekening wordt uitgevoerd en de versie van de gebruikte emissiefactoren.

printscreen van het rekenmodel

De Rekenmodules tonen informatie over de uitgevoerde stappen in de berekening en de tijd die deze module heeft gedraaid. Bij bewerkbare taken zijn deze modules nog niet uitgevoerd.

printscreen van het rekenmodel, deel 2