Inlogcode

Ambtenaren die betrokken zijn bij de jaarlijkse monitoring van het NSL hebben een inlogcode voor de jaarlijkse actualisatie. Een inlogaccount is niet noodzakelijk om de Rekentool te gebruiken.

Waarom inloggen?

Met een inlogcode heeft u de volgende voordelen:

  • U heeft toegang tot de nog niet vastgestelde versie van de Monitoringstool.
  • U kunt bewerkingen uitvoeren voor de jaarlijkse monitoring van uw jurisdictie. Welke bewerkingen dit zijn, dat hangt af van het type account dat u heeft.
  • U kunt testberekeningen uitvoeren in de conceptversie van de Rekentool. Met de conceptversie kunt u de invoer voor de Monitoringstool testen met de nieuwe generieke invoergegevens zoals emissiefactoren, meteo.

Aanvragen

Een verzoek om een inlogcode voor de Monitoring van het NSL kunt u doen via nsl-monitoring.nl/ . Selecteer rechtsboven ‘Inloggen’ en daarna ‘Registreren als nieuwe gebruiker’. Bureau Monitoring zal een verzoek ter beoordeling voorleggen aan de NSL-coördinator van de overheid waaruit het verzoek komt.

Heeft u geen inlogaccount? Dan kunt u alle openbare invoergegevens van de afgeronde monitoringsrondes inzien en exporteren. Ook kunt u de gevalideerde versie van de Rekentool gewoon gebruiken. U geeft bij het starten van een taak een mailadres op en de Rekentool stuurt u een link toe waarmee u uw taak kunt openen.

Mijn taken

In met menu 'Mijn taken' staat een overzicht van alle taken die onder uw account zijn opgeslagen. Via dit overzicht kunt u eenvoudig de taak openen en bewerken.

MijnTaken, voorbeeld

Per taak staan doorgaans vier icoontjes weergegeven in de kolom 'opties'. Als u met uw muis boven het icoon zweeft, dan toont de Rekentool de term die tussen haakjes wordt genoemd.

  • Met het vergrootglas (details) gaat u naar het detailscherm. In dit scherm staat een overzicht van de uitgevoerde acties en kunt u bestanden exporteren uit de Rekentool/Monitoringstool naar uw eigen systeem. Bij bepaalde typen taken, zoals een export, is dit de enige beschikbare optie.
  • Met de rekenmachine (rekenen) start u uw berekening. De taak wordt daarmee bevroren, zodat de invoergegevens en uw rekenresultaten met elkaar in overeenstemming blijven.
  • Als uw taak berekend is, dan kunt u met het dubbele vlak (kopieer taak) een nieuwe bewerking starten. De Rekentool maakt daarmee een kopie aan die identiek is aan de taak die u heeft berekend, maar waar geen rekenresultaten aan hangen.
  • De pendelaar (toon op kaart) brengt u naar de kaart van de Rekentool. Hier kunt u uw taak bekijken en/of bewerken.
  • Als uw taak bezig is of in de wacht staat, dan kunt u deze actie stoppen met de knop 'stoppen'.
  • Met de prullenbak (verwijderen) haalt u de taak weg uit uw overzicht.
Betekenis icoontjes in 'Mijn Taken'.
1e icoon 2e icoon 3e icoon 4e icoon 5e icoon

Vergrootglas

details

rekenen

rekenen

kopie

kopieer taak

toon in kaart

toon op kaart

Verwijderen

verwijderen

Stop_knop

stoppen

Tip. Gebruikt u de kopie voor het maken van een variant op uw eerdere berekening? Pas dan de naam en/of taakomschrijving aan in het detailscherm.