Rekenvoorbeeld met een basisbestand

In de monitoringstool zit een database met wegen, rekenpunten, maatregelen en correcties. Een basisbestand uit deze database is geschikt om ongewijzigd in de Rekentool te gebruiken.

In dit voorbeeld worden de volgende stappen doorlopen:

Dit voorbeeld kunt u ook gebruiken met een bewaard rekentoolbestand als basis. U volgt dan het schema onder herberekenen van een taak.

Rekenproces vanuit Monitoringstool

Voorbereiding: Kopieer de informatie uit het projectgebied naar uw eigen PC.

Ga naar nsl-monitoring.nl. Via deze site heeft u meerdere mogelijkheden om gegevens te exporteren. We tonen hier één van deze opties.

exporteren op basis vrije keuze

Klik boven op ‘Monitoring NSL’ en daarna links op ‘Weggegevens en resultaten’. Doorloop het schema dat nu in beeld verschijnt van boven naar beneden.

 • Exporteer het model op basis van vrije keuze.
 • Kies de meest actuele versie van de Monitoringstool. In dit voorbeeld is versie 2013 de recentste versie.
 • Kies het jaar dat het best bij het jaar past waarvoor u wilt rekenen. In dit voorbeeld rekenen we voor 2020.
 • Selecteer het type overheid dat het best uw projectgebied beschrijft. In dit voorbeeld gebruiken we een klein gebied, dus kiezen we voor ‘gemeente’.
 • Selecteer de specifieke overheid die u wilt exporteren. In dit voorbeeld Gemeente Gouda.

stap2. bewerken

Maak keuzes over welke informatie in uw model thuishoort:

 • We zijn in dit onderzoek alleen geïnteresseerd in gemeentelijke rekenpunten. De overige wegbeheerders vinkt u uit.
 • We willen alle rekenpunten meenemen, dus plaatst u geen vinkje bij 'alleen toetspunten'
 • We zijn in dit onderzoek alleen geïnteresseerd in gemeentelijke wegen. De overige wegbeheerders vinken we uit.
 • De Rekentool werkt met gecorrigeerde achtergrondconcentraties. Dit betekent dat u de snelwegen en overige SRM-2 wegen binnen 5 km van ons project altijd mee moet nemen. Het onderste vinkje bij de wegvakken (rode cirkel) zet u daarom ook aan.
 • We willen dezelfde waarden krijgen als het NSL voor wegen die we niet veranderen. Daarom neemt u de maatregelen en correcties allemaal mee in het model als deze in het gebied aanwezig zijn. Deze bestanden hoeft u niet te bewerken.
 • Geef aan of en waar u een notificatie wenst te ontvangen. In dit voorbeeld kiezen we ervoor om een mail te ontvangen na de verificatie en na het afronden van de berekening.notificatie-niet ingelogde gebruiker
 • Start de export door te klikken op ‘Exporteren’ onderaan de pagina.

Zodra de export gereed is, ontvangt u een link via de mail. Met deze link downloadt u de klaargezette bestanden door op de bestanden te klikken.

image006

Sla de bestanden op een logische locatie op en open daar de zipbestanden.

Tip. Plaats de csv-bestanden uit deze zip-bestanden in een apart mapje. Dit wordt de basis voor uw model.

U kunt het model bewerken voordat u het bestand importeert naar de Rekentool. Hiervoor gebruikt u een programma zoals Excel of ArcGIS. In dit voorbeeld vinden alle bewerkingen binnen de Rekentool plaats.

stap1 importeren

Stap 1. Importeer het bestand in de Rekentool

Ga naar het menu van de Rekentool. Klik hiervoor op 'Rekenen' en 'NSL-Rekentool'. Rekentool openen

Doorloop binnen het menu van de Rekentool de volgende stappen:

 • Selecteer de versie van de Rekentool en het jaar waarvoor u wilt rekenen. Kies de recentste versie van de Rekentool.
 • Selecteer het jaar waarvoor u wilt rekenen.
 • Selecteer de bestanden die u in wilt laden.
 • Geef uw taak een herkenbare taaknaam. Deze naam wordt altijd getoond. Vul ook de taak omschrijving in. Deze omschrijving geeft aanvullende informatie en komt o.a. in uw logboek terug.Jaren en bestanden kiezen
 • Selecteer de stoffen waarvoor u gaat rekenen. In dit voorbeeld kiezen we voor de stoffen waarvoor een harde grenswaarde geldt: NO2, PM10 en PM2,5.stoffen kiezen
 • Als u de stappen uit de handleiding heeft gevolgd bij het exporteren, dan bevat uw bestand reeds SRM-2 wegen en vinkt u deze optie NIET aan.SRM2 niet aanvinken
 • De Rekentool biedt u de optie om bestanden eerst te controleren en te wijzigen voordat u het geïmporteerde bestand laat berekenen. Als u de berekening liever direct laat starten, dan kiest u hier voor ’Rekenen zonder eerst bewerken’.
 • De Rekentool genereert standaard een logfile. Als u meer gegevens wenst te ontvangen over de acties die tijdens de berekening hebben plaatsgevonden, dan kan de Rekentool extra logfiles aanmaken.
 • Wilt u bericht ontvangen als een actie is afgerond? Als u niet bent ingelogd, dan heeft u de link via de mail nodig om uw model te openen.
 • Klik op ‘creëer rekentaak’.notificatie en starten

stap2 bewerken

Stap 2. Bewerk de taak in de Kaart

Open het detailscherm van uw rekentaak via de link in uw mail.

toon in kaart

Bekijk uw model in de Kaart. Klik hiervoor op het derde icoontje “toon op kaart’. Uw model opent in de kaart.

Zoom in op de locatie die uw wilt bewerken.

Wegen toevoegen

In dit voorbeeld voegen we de Ridder van Calsweg toe aan het model. Zet daarvoor de laag met wegen uit het NWB aan.

weg toevoegen

Selecteer de weg die u toe wilt voegen. Er verschijnt nu links een extra optie: NWB importeren.

NWB importeren

Klik op nwb importeren en bevestig dat u de weg toe wilt voegen.

bevestig het overnemen van de NWB

Herhaal de voorgaande stappen tot alle relevante wegen in het model zitten.

Tip. Het is ook mogelijk om meerdere wegen tegelijk te importeren. Haal daarna het teveel aan wegen weg. verwijderen

Geeft de nieuwe wegen een intensiteit en pas de kenmerken aan zodat de weg voldoet aan de juiste SRM-1 of SRM-2 kenmerken van deze locatie. U kunt deze kenmerken aanpassen door de tabel onder de kaart te bewerken. Sla de wijzigingen per weg op.bewerk wegsegment

Rekenpunten toevoegen

nieuw rekenpunt

Klik links op het icoon ‘nieuw rekenpunt’.
Plaats het punt met een korte klik aan de kant van de weg waar de concentratie berekend moet worden.
Bewaar het rekenpunt via de optie 'opslaan' in de tabel.

.Rekenpunt opslaan

Plaats het volgende rekenpunt, etc.

Overdrachtslijnen toevoegen

Selecteer één rekenpunt.
Klik op ‘voeg overdrachtslijn toe’

Nieuwe overdrachtslijn

Klik op het SRM-1 wegsegment waaraan u het rekenpunt wilt koppelen.

2-2

Pas het SRM1-wegtype, de bomenfactor en de afstand aan.

2-3

Sla de overdrachtslijn op.

Stap 3. Start de berekening stap rekenen

Klik boven de legenda op ‘start rekentaak’ en bevestig dat u de berekening wilt starten.

3-start

Stap 4. Controleer de resultatenstap controleren

Als u in stap 1 heeft gekozen voor het ontvangen van een melding na afronding van de berekening, dan krijgt u deze doorgaans binnen enkele minuten binnen.

Klik op de link in de mail. Controleer of de validatie goed is gegaan. In dit voorbeeld heeft één van de wegen geen intensiteit. toon in kaartBekijk het model in de kaart.

Gebruik hiervoor weer dit icoon.

Tip. Als u ‘ctrl’ ingedrukt houdt terwijl u op het icoon klikt, dan opent de kaart in een nieuw venster van uw browser. U kunt dan eenvoudig terug naar dit detailscherm.

Ga na of alle rekenpunten een waarde hebben gekregen. Rekenpunten die niet zijn berekend tonen grijs.

Tip. Als u fouten opmerkt in uw rekenbestand, dan kunt u de bewerkte bestanden opnieuw aanbieden aan de Rekentool. U exporteert deze eerst (zie stap 5) en biedt deze dan opnieuw aan. De export is bedoeld om een herberekening of een nieuwe variant mogelijk te maken. Rekenpunten die vanwege een foute koppeling geen rekenresultaat geven ontbreken daarom uit de export. Voeg deze rekenpunten opnieuw toe aan uw model met een correcte overdrachtslijn.

Stap 5. Exporteer het model en de resultaten stap bewaren

Ga terug naar het detailscherm. Als u deze niet open heeft laten staan, kunt u de link uit de notificatiemail nogmaals gebruiken. Scrol helemaal naar beneden. Sla alle documenten onder ‘Resultaten’ op.

 • De rekenresultaten bevatten een shape en een csv met de berekende concentraties per rekenpunt.
 • Het procesoverzicht toont o.a. de validatiegegevens van de wegen en punten.
 • De datasets kunt u gebruiken om de berekening opnieuw uit te voeren. Er zitten nu rekenpuntenin het bestand, dus u kunt SRM2-wegen aan de taak toe laten voegen zodat u nu wel correcte concentraties berekent.

Herberekenen van een taak

Onder stap 5 heeft u de databestanden opgeslagen. Deze bestanden kunt u gebruiken als input voor een nieuwe taak. Het stroomschema ziet er dan zo uit:

processchema Rekentool

Een bewaard bestand uit de Rekentool heeft dezelfde mogelijkheden als een bestand dat is geëxporteerd uit de Monitoringstool.