Informatie na berekening via het detailscherm

Via de link in de mail die u na het afronden van de berekening ontvangt, komt u in onderstaand detailscherm. U kunt het detailscherm ook vanuit ‘Mijn taken’ openen.

Het detailscherm is de locatie waarin u uw rekentaak kunt downloaden. Het bevat daarnaast een aantal handige modelkenmerken waarmee u uw rekentaak kunt controleren.

Taak

Het detailscherm begint met de naam en status van uw rekentaak.

  • Het ID is een uniek nummer dat u mee kunt sturen als u een vraag heeft aan de Helpdesk.
  • De naam en de omschrijving heeft u bij het starten van de taak ingevoerd en heeft u tussentijds kunnen wijzigen via het detailscherm.
  • Het type geeft aan wat voor taak dit is. Het onderstaande voorbeeld betreft een berekening, maar u kunt ook een export maken uit de Monitoringstool of een actualisatie doorvoeren.
  • De datum betreft de datum waarop de taak is aangemaakt. De berekening zelf kan enkele dagen later plaatsvinden als u de taak eerst wilt bewerken of bekijken.
  • Uw taak heeft de status 'bewerkbaar' voor een berekening en de status 'afgerond' na de berekening. Is uw taak 'bezig' of 'wachten' , dan moet u nog even geduld hebben. Bij 'gestopt' is er iets mis gegaan waardoor uw taak niet berekend kan worden.
  • De icoontjes onder opties geven u de mogelijkheid om de naam te bewerken (potlood), het model in de kaart te bekijken (druppel), of de taak weg te gooien. Bij een nog niet berekende taak krijgt u hier ook de optie 'rekenen' waarmee u de rekentaak kunt starten.

image102
Overzicht dataset

Het ‘Overzicht dataset’ geeft aan hoeveel data u heeft aangeboden en of de gegevens gevalideerd kunnen worden. De informatie heeft een vaste volgorde: Wegvakken, Rekenpunten, Overdrachtslijnen, Maatregelgebieden en Correctievelden.

De telling van de fouten en meldingen houdt rekening met verbeteringen die tussen het importeren en het rekenen in de kaart van de Rekentool zijn gemaakt. In onderstaand voorbeeld zijn 1307 wegvakken goedgekeurd en heeft 1 wegvak geen intensiteit. NB. De foutmelding noemt alleen int_lv, maar de melding betekent dat ook beide categorieën vrachtverkeer en de bussen geen intensiteit hebben. Dit maakt dat de totale intensiteit 0 voertuigen bedraagt.

image103

Invoerbestanden en resultaten

Onder de kop ‘Invoerbestanden’ staan de door u aangeboden bestanden. Deze bestanden zijn identiek aan de bestanden die u heeft aangeleverd.

Onder ‘Resultaten’ vindt u de bestanden die door de Rekentool zijn aangemaakt. Standaard zijn dit:

  • Een zipbestand met resultaten in csv- en shape-formaat.
  • Het proces-overzicht in pdf-formaat.
  • De gevalideerde invoerbestanden in csv-formaat.
  • Zip-bestanden met de aangepaste dataset waarmee daadwerkelijk is gerekend in csv- en shapeformaat.

resultaten zonder extra logfiles

Bij het aanmaken van de taak kon u kiezen voor ‘genereer logfiles van de berekening per module’. Deze extra files worden ook onder de Resultaten weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van een berekening met de zes extra bestanden (module-) die met deze optie zijn aangemaakt.

Resultaten met extra logfiles