Proces-overzicht

Het proces-overzicht is een pdf-bestand waarin u de bijzonderheden van de rekentaak terug kunt vinden. De informatie is opgedeeld in een aantal hoofdstukken.

Taak

Naam en omschrijving van uw rekentaak en de datum + tijd waarop deze is aangemaakt.

Onder de taak staan soms waarschuwingen weergegeven. Lees deze goed. In dit voorbeeld wordt een waarschuwing gegeven over de mate van onzekerheid bij de berekende stoffen EC (roet) en benzeen van Rekentool versie 2014.

pagina1

Invoerbestanden

Onder dit kopje staan de ontvangen rekenbestanden en het tijdstip waarop de Rekentool deze in het tijdelijk geheugen heeft opgeslagen.

pagina 2, invoerbestanden

Overzicht dataset

De validatie wordt samengevat in aantallen wegvakken, rekenpunten en overdrachtslijnen. Als er fouten zijn geconstateerd bij de validatie, dan worden deze toegelicht onder een kopje ‘meldingen’.

PO-overzicht

Berekening

De berekening start met een tweede controleslag. Deze richt zich op het onderscheid tussen SRM-1 en SRM-2. In deze fase worden ook de koppelingen tussen rekenpunten en wegsegmenten gecontroleerd. In het overzicht ziet u het aantal SRM-1 wegen en punten dat niet is gekoppeld of andere fouten bevat.

pagina 4, deel 1

Configuratie

Op de pagina met de configuratie staan de gebruikte instellingen en databronnen weergegeven. Zo weet u exact met welke versie en voor welk rekenjaar de berekening is uitgevoerd.

De pagina begint met het rekenmodel. U ziet hier de instellingen terug die u gemaakt heeft bij het importeren van het model.

pagina 4, deel 2

Onder het kopje 'rekenmodules' vindt u de stappen die uw taak doorlopen heeft.

pagina 4, deel 3

Uitvoerbestanden

De naam van de uitvoerbestanden die bij dit proces-overzicht horen en de tijd waarop deze zijn aangemaakt staan onder dit kopje vermeld.

In het voorbeeld hieronder is gekozen voor 'genereer extra logfiles per module'. Deze bestanden zijn via het detailscherm op te slaan. De Rekentool bewaart deze maar een beperkte tijd.

PO5