Rekentaak starten

Uw taak in de Rekentool start met het kiezen van de rekenparameters en het importeren van een invoerbestand.

Het importscherm ziet er als volgt uit:

image058

Versie en jaar selecteren

Het scherm begint bovenaan met het kiezen van de versie van de Rekentool. U kiest hier voor de meest actuele versie die er beschikbaar is, tenzij u een controleberekening maakt van een oud project.

Vervolgens kiest u het rekenjaar waarvoor u de concentraties wilt berekenen.

Start_jaren

Let op: Alleen de meest recente versie van de Rekentool wordt actief beheerd en onderhouden, oudere versies niet. Gebruik van de oudere versies is voor eigen verantwoordelijkheid.

Invoerbestanden selecteren

De Rekentool werkt met gegevens die u aanbiedt en desgewenst bewerkt. In deze stap importeert u uw gegevens naar de Rekentool. Het voorbeeld hieronder toont het importeren van een basisbestand in csv-formaat.

Tip. Voor het selecteren van meerdere bestanden tegelijk kunt u 'ctrl' gebruiken.

Start_bestanden

Bij het kiezen van een invoerbestand heeft u drie opties:

Configuratie

Taaknaam en taakomschrijving

U geeft uw model een korte, herkenbare taaknaam. Deze komt terug in de naam van uw resultatenbestand.

U geeft uw model ook een logische taak omschrijving. Deze komt onder andere in het procesoverzicht terug.

Start_taaknaam

Componenten

Selecteer hier de stoffen waarvoor u wilt rekenen.

Standaard vinkt de Rekentool NO2, PM10 en PM2,5 aan. Dit zijn de stoffen waarvoor de Monitoringstool ook resultaten toont en waarvoor aan de Europese norm wordt getoetst. Daarnaast kunt u berekeningen maken voor de Elementair Koolstof (EC), benzeen en onbekende inerte stoffen (component X). Voor het berekenen van stof X is een apart emissiefactorenbestand noodzakelijk.

In de Rekentool versie 2014 staat een waarschuwing bij de stoffen EC en benzeen. Als er meer informatie beschikbaar komt over de emissies van deze stoffen zal de waarschuwing in latere versies van de Rekentool verdwijnen.

start_componenten

SRM-2 wegen binnen 5 km

De achtergrondconcentraties in de Rekentool zijn standaard gecorrigeerd voor de snelwegbijdrage. Dit houdt in dat de hoofdwegen altijd in het model opgenomen moeten worden. Als de hoofdwegen niet in het model zitten, dan leidt dit tot het berekenen van een te lage totale concentratie.

Als u een bestand inleest waarin nog geen SRM-2 wegen zitten, dan kunt u deze wegen alsnog toevoegen. De informatie over de wegen komt uit de database van de Monitoringstool. Deze optie gebruikt u bijvoorbeeld als u een CAR-bestand inleest.

De gegevens van de Monitoringstool worden elk voorjaar geactualiseerd en komen tegen het eind van het kalenderjaar openbaar beschikbaar. De Monitoringstool bevat informatie over het gepasseerd jaar, 2015, 2020 en 2030. Bij het berekenen van situaties in deze jaren kan de snelwegbijdrage eenvoudig uit het juiste jaar gehaald worden. Bij de tussenliggende jaren dient de gebruiker een keuze te maken uit de beschikbare gegevens.

start_5km

Proces

Bewerken en logfiles

Als u uw taak direct wilt berekenen zonder deze via de kaart te controleren en/of te bewerken, dan vinkt u de optie ‘rekenen zonder eerst bewerken’ aan. De taak zal dan zonder onderbreking doorgaan met berekenen.

Als u ook de afzonderlijke rekenstappen wilt controleren, dan vinkt u de optie aan waarmee logfiles van de afzonderlijke rekenmodules worden gegenereerd.

start_logfiles

De extra bestanden die deze optie genereert kunnen de dataset met resultaten onoverzichtelijk maken. Hieronder ziet u links een set resultaten zonder extra logfiles en rechts de resultaten met extra logfiles per rekenmodule.

Resultaten met extra logfiles

Melding ontvangen

Als u zonder inlogcode werkt dan zijn uw model en uw resultaten alleen via de link in uw mail bereikbaar. Geef daarom een correct mailadres op voor de notificaties.

Start_notificatie niet ingelogd

Als u wel een inlogcode gebruikt, dan kunt u uw taak ook via ‘Mijn Taken’ terugvinden. De notificatie wordt standaard naar het mailadres gestuurd dat aan uw account gekoppeld is. Wilt u de notificatie op een ander adres ontvangen? Vul dit adres dan in als 'extra ontvanger'.

De notificatie na de validatie brengt u naar uw taak wanneer deze nog bewerkbaar is; de notificatie na het berekenen brengt u naar uw taak zodra deze is afgerond.

start_mail

Creëer rekentaak

Als u op deze knop klikt, start de import van de bestanden.

Start_creeer rekentaak

De Rekentool voert bij het importeren een validatie uit en maakt een taak aan waarin u uw import kunt bewerken en doorrekenen. U benadert uw taak via de link in uw mail. Als u bent ingelogd kunt u de taak ook via ‘Mijn Taken’ openen.


Snelwegbijdrage

De Rekentool berekent de bijdrage van hoofdwegen in een groter detailniveau dan de GCN. De Rekentool voorkomt dat de bijdrage van de snelweg dubbel meetelt in de eindconcentratie door de snelwegcorrectie (c_hwn) toe te passen. De snelwegcorrectie haalt de snelwegbijdrage uit de achtergrondconcentratie.