Basisbestand

Uw taak in de Rekentool start met het kiezen van de rekenparameters en het importeren van een invoerbestand. Hiervoor heeft u drie opties, die alle drie starten met het invoerscherm:

  • Basisbestand aanbieden in rekentoolformaat
  • CARII invoerbestand aanbieden
  • Geen bestand aanbieden

Een basisbestand in rekentoolformaat kan op meerdere manieren worden gemaakt. Hieronder worden de opties toegelicht.

Het berekenen van een basisbestand in de Rekentool gaat als volgt:

  1. Importeer uw basisbestand en kies daarbij de rekeninstellingen die u wilt gebruiken.
    Zorg dat de optie 'Voeg de SRM2-wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten' uit staat als uw bestand reeds SRM2-wegen bevat.
  2. Controleer uw model in de kaart en/of via de validatiebestanden en maak eventueel aanpassingen.
  3. Als u het model heeft gecontroleerd kunt u de berekening starten.
  4. Bekijk de resultaten online via de kaart of op uw eigen systeem via het resultatenbestand.
  5. Exporteer het bewerkte model en de rekenresultaten naar uw eigen bestand om het te bewaren.

Het basisbestand voor de Rekentool moet voldoen aan de validatie eisen van de Rekentool. Een export uit een recente versie van de Rekentool of de Monitoringstool voldoet hier altijd aan. U kunt zelf een bestand samenstellen dat de juiste bestandskenmerken bevat, maar het is eenvoudiger om een export te maken en deze te bewerken.

Export uit de Rekentool

Een bestand dat eerder met de Rekentool is berekend kunt u lokaal bewaren. U kunt dit bestand altijd opnieuw met de Rekentool berekenen, bijvoorbeeld om het effect van een ander uitvoeringsjaar van een bestaand project te verkennen. U kunt het bestand ook opnieuw bewerken, zodat u nieuwe (verkeers-)inzichten eenvoudig kunt doorrekenen.

Export uit de Monitoringstool

De database van de Monitoringstool bevat informatie over wegen en de omgeving. Jaarlijks controleren de overheidsinstanties de ingevoerde gegevens. Waar nodig worden de gegevens daarbij geactualiseerd. De bestanden in de Monitoringstool zijn op dezelfde wijze opgebouwd als de bestanden in de Rekentool. U hoeft dus geen conversie uit te voeren als u uw model op de Monitoringstool baseert.

Er zijn drie opties voor het exporteren van een bestand uit de Monitoringstool:

Exporteren op basis van vrije keuze

Als u de gemeente, provincie of Rijksdienst selecteert waarbinnen uw projectgebied ligt, dan heeft u een complete context beschikbaar voor het opstellen van uw model. De export op basis van vrije keuze biedt onder andere de mogelijkheid om een 'leeg' model samen te stellen, waarin u uitsluitend de SRM-2 wegen meeneemt die u nodig heeft voor de dubbeltellingscorrectie.

Exporteren vanuit de kaart

Exporteren uit de kaart is handig als u een klein gebied wilt bewerken, of een gebied dat meerdere jurisdicties omvat. Voor het bewerken van een gehele provincie of gemeente is de export per jurisdictie handiger. U hoeft geen conversie uit te voeren bij het importeren. We raden aan om de optie 'Alle SRM-2 wegvakken binnen straal van 5 km' aan te vinken. U hoeft geen extra handelingen te verrichten om dit basisbestand in te lezen.

Exporteren op basis van wijzigingsrechten

Als u een bestand heeft geëxporteerd op basis van wijzigingsrechten, dan bevat dit niet de bijdragen van SRM-2 wegen uit de jurisdicties waarvoor u geen rechten heeft. U dient deze wegen dus nog toe te voegen als u een indruk wilt krijgen van de totale concentraties. Als uw bestand zowel SRM-1 als enkele SRM-2 wegen bevat, dan heeft u een programma zoals GIS of Excel nodig om de juiste SRM-2 wegen aan uw bestand toe te voegen.

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Compacte bestanden

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Compacte bestanden