CARII-bestand gebruiken

CAR II is een model dat is ontwikkeld voor het uitvoeren van SRM-1 berekeningen. De laatste update van CARII was op 23 juli 2013.

Heeft u een goedwerkend CARII-invoerbestand? Dan kunt u dit importeren in de Rekentool. De Rekentool zet het bestand om naar het eigen formaat. Daarna kunt u het bestand bewerken in de kaart van de Rekentool.

Het CARII-bestand moet voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Het bestand genereert geen fouten in CARII versie 12.
  • De ligging van elke weg is uniek, dus er zijn geen 2 regels met een identieke XY-coördinaat.*

* Het is mogelijk om meerdere wegen op één locatie te importeren naar de kaart. Deze wegen krijgen dan een foutmelding. U kunt deze foutmelding in de kaart verhelpen, maar het is eenvoudiger om direct een correct bestand aan te leveren.

Het berekenen van een CARII-bestand in de Rekentool gaat als volgt:

  1. Importeer uw CAR model en kies daarbij de rekeninstellingen die u wilt gebruiken.
    Zorg dat de optie 'Voeg de SRM-2 wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten' aan staat.
  2. Pas de oriëntatie van de wegen aan in de kaart.
  3. Als u het model heeft aangepast kunt u de berekening starten.
  4. Bekijk de resultaten online via de kaart of op uw eigen systeem via het resultatenbestand.
  5. Exporteer het bewerkte model en de rekenresultaten naar uw eigen bestand om het te bewaren.

CARII-model controleren

CARII en de Rekentool hebben verschillende manieren om dezelfde informatie op te slaan. Bij CARII zit alle informatie in één tekstbestand, terwijl de Rekentool de informatie over een wegvakkenbestand en een rekenpuntenbestand verdeelt.

De uitleg hieronder gaat uit van weergave in de kaart. U kunt de gegevens binnen de Rekentool ook bekijken via de tabellen.

Een wegsegment uit het CARII model heeft in de kaart van de Rekentool standaard een noord-zuid oriëntatie. Aan weerszijden van de weg ligt een rekenpunt op de afstand tot de wegas die in het CARII bestand was ingegeven. Tussen de weg en het rekenpunt ligt een overdrachtslijn.

Weergave CARII in kaart Rekentool

Verkeerseigenschappen

De eigenschappen die te maken hebben met verkeersemissies worden door de Rekentool in het wegsegmentenbestand geplaatst. Hierbij wordt de totale verkeersintensiteit verdeeld over de categorieën licht, middelzwaar, zwaar en busverkeer. De fractie stagnatie staat in de Rekentool per voertuigtype weergegeven. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een aangepaste stagnatie te kiezen als er een voorrangsregeling geldt voor bepaalde voertuigcategorieën.

Een wegsegment uit CARII wordt standaard in noord-zuid richting geplaatst en heeft een lengte van 100m. De gebruiker kan de weg via de kaart verplaatsen en/of draaien.

Overdrachtskenmerken

De overdrachtskenmerken staan benoemd in de overdrachtslijn. Dit zijn het wegtype en de bomenfactor. De overdrachtslijn is in de kaart apart te selecteren. Als u een export maakt van het model, dan zijn de overdrachtskenmerken in het rekenpuntenbestand opgenomen.

De rekentool maakt gebruik van de benamingen uit het RBL2007 voor de bomenfactor en het wegtype. Voor het wegtype houdt dit in dat u andere waarden ziet staan dan u in het CARII-bestand gebruikte. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel.

Het RBL bepaalt dat de maximale afstand tussen de wegas en het rekenpunt afhankelijk is van het wegtype. Wegtype 2 en 3 hebben een maximale rekenafstand van 30 meter. Voor wegtype 1 en 4 bedraagt de maximale rekenafstand 60 meter. De Rekentool corrigeert afstanden die groter zijn dan deze waarden automatisch. Afstanden die kleiner zijn dan 3,5 meter worden ook aangepast.

Vertaling wegtypen
RBL2007 Rekentool CARII Betekenis
1 1 3a brede streetcanyon
2 2 3b smalle streetcanyon
3 3 4 eenzijdige bebouwing
4 4 2 basistype

Rekenpunten

CARII benoemt een middelpunt van de weg en berekent vervolgens een bijdrage op de afstand zoals genoemd in het CARII bestand. Het maakt hierbij niet uit of de weg van noord naar zuid of van oost naar west loopt.

De Rekentool neemt de invloeden uit omliggende SRM-2 wegen mee in de berekening. Een weg die parallel loopt aan een snelweg zal daarom aan de snelwegzijde een hogere totaalconcentratie hebben dan aan de overzijde van de weg. Om dit verschil te kunnen berekenen maakt de conversietool standaard 2 rekenpunten aan voor elke CARII-weg.

De receptoren worden pal oost en west van de weg geplaatst op de ingevoerde afstand tot de wegas. In de kaart kunt u de weg en de bijbehorende rekenpunten draaien en/of verplaatsen zodat ze correct liggen ten opzichte van de overige wegen.

In onderstaand voorbeeld ziet u hoe een CARII-bestand wordt verdeeld over de drie Rekentoolbestanden.

TabelCARII-RT


SRM-1

Standaard rekenmethode 1 (binnenstedelijk)