SRM2-wegen binnen 5 km

De achtergrondconcentraties in de Rekentool zijn standaard gecorrigeerd voor de snelwegbijdrage. Dit houdt in dat de hoofdwegen altijd in het model opgenomen moeten worden. Als de hoofdwegen niet in het model zitten, dan leidt dit tot het berekenen van een te lage totale concentratie.

De formule waarmee de Rekentool werkt is totale concentratie = GCN (verfijnd voor gegevens rondom Schiphol) – dubbeltellingscorrectie + SRM2-bijdrage + SRM1-bijdrage.

De Monitoringstool bevat alle SRM2-wegen die u nodig heeft voor het berekenen van een correcte totale concentratie. De SRM2-wegen zijn beschikbaar voor de NSL-jaren, oftewel 'gepasseerd jaar', 2015, 2020 en 2030.

Hieronder vindt u achtereenvolgens:

Drie manieren om de SRM2-wegen op te nemen in uw basisbestand

Een nieuw basisbestand exporteren

Bij het exporteren van wegen uit de Monitoringstool kunt u de optie 'alle SRM-2 wegvakken binnen straal van 5 km ' aanvinken. Met deze optie exporteert u een compleet basisbestand dat u direct in de Rekentool kunt gebruiken.

Een taak starten met alleen SRM1-wegen

Bij het starten van een nieuwe taak in de Rekentool kunt u de optie 'voeg de SRM-2 wegen toe binnen 5 km van de opgegeven rekenpunten' aanvinken. Deze optie is uitsluitend geschikt voor basisbestanden die voor 100% uit SRM1-wegen bestaan. Als er SRM2-wegen in uw basisbestand aanwezig zijn die ook in het NSL voorkomen, dan is deze optie niet geschikt.

Een gemengd basisbestand aanvullen

In GIS en Excel kunt u extra SRM2-wegen toevoegen aan uw basisbestand. Deze extra wegen haalt u uit de Monitoringstool. Zorg ervoor dat u hierbij geen wegen dubbel in uw basisbestand opneemt.

Welke SRM2-wegen voeg ik toe?

De gegevens van de Monitoringstool worden elk voorjaar geactualiseerd en komen tegen het eind van het kalenderjaar openbaar beschikbaar. De Monitoringstool bevat informatie over het gepasseerd jaar, 2015, 2020 en 2030. Bij het berekenen van situaties in deze jaren kan de snelwegbijdrage uit het juiste jaar gehaald worden. Bij de tussenliggende jaren moet u een keuze maken uit de beschikbare gegevens.

In de tabel ziet u welke gegevens beschikbaar zijn voor een berekening in de Rekentool. Het gepasseerd jaar is niet weergegeven, want dit verschilt per versie.

Schema beschikbaarheid SRM2-gegevens per rekenjaar.

jaar berekening

jaar SRM2 wegen

2015

2020

2030

2015

gebruik 2015

2016 zie stappenschema zie stappenschema
2017 zie stappenschema zie stappenschema
2018 zie stappenschema zie stappenschema
2019 zie stappenschema zie stappenschema
2020

gebruik 2020

2021 zie stappenschema zie stappenschema
2022 zie stappenschema zie stappenschema
2023 zie stappenschema zie stappenschema
2024 zie stappenschema zie stappenschema
2025 zie stappenschema zie stappenschema
2026 zie stappenschema zie stappenschema
2027 zie stappenschema zie stappenschema
2028 zie stappenschema zie stappenschema
2029 zie stappenschema zie stappenschema
2030

gebruik 2030

Stappenschema 'Welke wegen moet ik toevoegen?'

De tabel hierboven verwijst naar een stappenschema. Dit schema helpt u bij het kiezen van het juiste moment om de SRM2-wegen aan uw bestand toe te voegen. U vindt daar ook welk jaar u moet kiezen als u voor een niet-NSLjaar rekent. In het stappenschema worden de volgende begrippen gebruikt:

  • invoerbestand - het bestand dat u wilt gebruiken voor het actualiseren van de Monitoringstool.
  • export - het bestand dat u uit de Monintoringstool exporteert als input voor een invoerbestand of een basisbestand.
  • basisbestand - bestand dat u gebruikt voor een berekening met de Rekentool. Een compleet basisbestand bevat SRM2-wegen van meerdere jurisdicties.

Hier komt straks het stappenschema te staan.