ISL3a versie 2009

Oude versies ISL3a

Sinds 15 mei 2009 is de nieuwe versie van ISL3a (v2009) beschikbaar op deze pagina. In deze versie zijn de nieuwe generieke invoergegevens (GCN-kaarten, meteorologische kaarten, emissiefactoren) verwerkt die het ministerie van VROM op 13 maart 2009 bekend heeft gemaakt. Daarnaast is de set meteorologische gegevens die ISL3a gebruikt voor berekeningen in toekomstige jaren uitgebreid, van 5 jaar (1995-1999) naar 10 jaar (1995-2004).

ISL3a versie 2009 verschilt op een aantal punten van zijn voorganger v2.0:

  • actualisatie van de generieke invoergegevens
  • uitbreiding van de set meteorologische gegevens
  • mogelijkheid om eerder gemaakte berekeningen alsnog te verwijderen
  • voor agrarische bronnen is de uittree-temperatuur vastgezet op 285 K
  • de melding van fouten in de berekening is verhelderd
  • de handleiding is uitgebreid en geactualiseerd.

Download ISL3a v2009 en de bijbehorende handleiding.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om met eerdere versies van een rekenmodel te werken in plaats van met de meest actuele versie. Bijvoorbeeld als u:

  • Berekeningen wilt controleren die gedaan zijn voordat de nieuwste versie beschikbaar was.
  • Aanvragen wilt beoordelen die gebaseerd zijn op berekeningen met een eerdere versie.

Als u berekeningen wilt uitvoeren met ISL3a uit 2008, raden wij u aan om dat te doen met versie 2.0. Voor het verschijnen daarvan was versie 1.1 in de lucht.

Installatie-instructie versie 2009
Wanneer u versie 2009 over versie 2.0 heen installeert (zelfde naam + zelfde map), verschijnt de volgende foutmelding: File C:\ISL3A model\bin\Calc.tps could not be opend. Error: Invalid Record Declaration (47). Installeer de nieuwe versie daarom in een andere map en/of onder een andere naam! Tijdens de installatie kunt de locatie en naam zelf kiezen. Als u dezelfde map/naam wilt gebruiken als bij versie 2.0, verplaats of verwijder de oude versie dan eerst. Verplaats ook reken- en resultaatbestanden als u deze wilt behouden! Bij het overschrijven of verwijderen van versie 2.0 zullen deze bestanden anders verloren gaan. Het gaat hierbij met name om de uitvoerbestanden (.blk, .jrn en .pdf) in de opgegeven uitvoerdirectory en om de bestanden met standaardbronnen. Lees de handleiding voor meer informatie.