ISL3a versie 2010

Sinds 24 juni 2010 wordt ISL3a v2010 aangeboden.

De eerder gemelde problemen, in de periode 10 juni t/m 23 juni 2010, zijn verholpen.

NB Als u een berekening start kunt u via het wachtscherm controleren of u de juiste versie (release 22 juni 2010) gebruikt!

Deze versie bevat onder andere de achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens uit 2010. Daarnaast zijn in de nieuwe versie twee nieuwe functionaliteiten opgenomen:

  • het opnemen van het berekende aantal overschrijdingsdagen op de receptorpunten in de pdf - uitvoer (nu zijn dat alleen de jaargemiddelde concentraties);
  • het toevoegen van complete im- en exportfunctie van projecten van eerdere versies. Dit is vooral handig voor grote projecten (met veel 'te beschermen objecten').

Bij deze versie is ook een handleiding (pdf, 3.9 MB) verschenen. Hierin vindt u uitgebreide uitleg over het programma en aanpassingen in vergelijking tot versie 2009.

U kunt hier ISL3a v2010 downloaden.

U installeert het programma op uw harde schijf door op bovenstaande link te klikken. Vervolgens dient u akkoord te geven voor het uitvoeren van het bestand ISL3aV2010_1.exe. Hierna slaat u het programma op op de harde schijf en kunt u berekeningen gaan uitvoeren door in de map bin op het ISL3a-icoon te klikken.

Het luchtkwaliteitsmodel ISL3a is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM) en rekent conform Standaard rekenmethode 3 (SRM3), zoals omschreven in de (gewijzigde) Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) puntbronnen en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen. Het model is in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM door KEMA ontwikkeld.

Voor het gebruik van ISL3a bij het doorrekenen van agrarische bronnen is een invoerinstructie gemaakt.