ISL3a versie 2011

Hier downloadt u de versie 2011 van rekenmodel ISL3a. Het luchtkwaliteitsmodel is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model en rekent conform Standaard rekenmethode 3, zoals omschreven in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van puntbronnen en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.

Voor een betere service vragen wij u de volgende gegevens in te vullen (daarna verschijnt de download):