ISL3a versie 2019 v2

Via het formulier op deze pagina kunt u versie 2019 van rekenmodel ISL3a downloaden. Het luchtkwaliteitsmodel is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model. Het model rekent volgens Standaard RekenMethode 3, zoals omschreven in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van puntbronnen en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.

Voor een betere service vragen wij u de volgende gegevens in te vullen (daarna verschijnt de download):