Planning Monitoringsronde 2022

Gepubliceerd 26 januari 2022

In 2022 vindt voor de laatste keer de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 26 januari 2022.

Start en planning Monitoringsronde 2022

Monitoringsronde 2022

In de MR2022 gebruiken we de bestaande NSL-tooling. De NSL monitoringstool met kaart en data van MR2021 en voorgaande jaren is beschikbaar. U blijft de huidige website gebruiken voor het bekijken en ophalen van monitoringsgegevens. Alle NSL-partners kunnen daarmee tijdig de gegevens van 2021 ophalen en een start maken met de voorbereidingen voor de monitoringsronde 2022.

De actualisatieperiode loopt van 1 maart tot en met 25 mei voor verkeer en van 11 april tot en met 25 mei voor de veehouderijen. Op 2 werkdagen, namelijk 9 en 10 mei, is de monitoringstool gesloten voor actualisatie van verkeer en veehouderijen om een tussentijdse landelijke berekening uit te kunnen voeren. De Rekentool 2022 zal beschikbaar zijn achter de inlog rond 19 april.

Verzoek om contactgegevens te controleren

Wij zijn ons ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie. Daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

Als de contactpersoon of het e-mailadres veranderd is, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk de gegevens van de nieuwe contactpersoon op luchtkwaliteit@rws.nl. Vermeld dan ook of deze persoon voor verkeer, veehouderijen, of voor beide contactpersoon is.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Een aantal gemeenten geeft jaarlijks opdracht aan een omgevingsdienst of samenwerkingsverband om de gegevens in de Monitoringstool te actualiseren. Bureau Monitoring heeft inmiddels het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens verstuurd naar onder andere de bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten.

Voorlopige planning Monitoringsronde 2022

Bureau Monitoring maakt een voorbehoud; de aangepaste planning kan nog wijzigen. Op 10 februari worden de procesafspraken schriftelijk vastgesteld door de Overleggroep Monitoring NSL.

Voorlopige Planning tabel Monitoringsronde 2022

Monitoringsproces

Verkeer

Veehou- derijen

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie verkeersgegevens

X

di 1 maart

Monitoringstool open voor actualisatie veehouderijgegevens

X

ma 11 april

Lokale invoer verkeersgegevens actualiseren

X 1 maart - wo 25 mei

Lokale invoer veehouderijgegevens actualiseren

X 11 april - wo 25 mei

AERIUS Lucht Rekentool 2022 gereed

X

di 19 april (streefdatum)

NSL partners controleren lokale invoer verkeer met AERIUS Lucht Rekentool
*) Tussen het beschikbaar komen van de AERIUS Lucht Rekentool 2022 en de sluitingsdatum zitten minimaal 4 weken
X di 19 april - wo 25 mei *

Tussentijdse landelijke berekeningen verkeer.

MT is twee dagen gesloten voor (alle) actualisaties

X ma 9 en di 10 mei
RIVM interpreteert resultaten tussentijdse berekening en koppelt onvolkomenheden in overschrijdingen terug X 11 en 12 mei
Bureau Monitoring is beschikbaar voor meekijken en (zo mogelijk) interpretatie van de resultaten voor wegbeheerder X 13 - 19 mei
Sluiting MT voor invoer verkeer X wo 25 mei*
Sluiting MT voor invoer veehouderijen X wo 25 mei
Rekenresultaten verkeer beschikbaar X 30 juni
Rekenresultaten veehouderijen beschikbaar X 19 september
Concept monitoringsrapportage gereed voor overleggroep X X 17 oktober
Overleggroep Monitoring NSL X X 27 oktober
Monitoringsrapport gereed (aanbieden aan IenW) 15 december

Ontwikkelingen monitoringstool

Tijdens MR2022 gebruiken we nog de huidige tooling. Inmiddels is het RIVM gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). Dit nieuwe instrument maakt gebruik van het rekenhart AERIUS Lucht. De website, oftewel de gebruikersschil rondom het rekenhart, wordt vernieuwd.

De CIMLK is gereed voor MR2023 op 1 januari 2023. In de Omgevingswet staat dat de gemeenten gelegen in de aandachtsgebieden stikstofdioxide, aandachtsgebieden fijnstof en Rijkswaterstaat jaarlijks monitoren.

In MR2023 zullen alle deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) meedoen aan de monitoring van verkeer- en veehouderijengegevens. Dit is een afspraak in de uitvoeringsagenda van het SLA. De SLA-deelnemers doen óm het jaar mee met de monitoring van luchtkwaliteit.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2022 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.