NSL Monitoringsrapportage 2017 beschikbaar

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 31 oktober 2017.

Monitoringsrapportage 2017

De monitoringsrapportage, inclusief de resultaten van de monitoring, is op 30 oktober 2017 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op Rijksoverheid.nl. De monitoringsrapportage is ook beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2017 zijn nu openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Namens Bureau Monitoring hartelijk bedankt voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2017.

Het verlengde NSL en de monitoringsronde 2018

Medio december zal Bureau Monitoring een uitgebreide nieuwsbrief sturen naar alle NSL-partners met daarin meer inhoudelijke informatie over de planning voor de monitoringsronde 2018.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u de komende tijd via e-mail blijven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de pagina Monitoren NSL vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.