Controle status maatregelen MR 2017

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 30 maart 2017.

Bureau Monitoring (BM) vraagt uw aandacht voor de onderstaande punten tijdens  monitoringsronde 2017. De NSL-partners worden verzocht om een juist en volledig overzicht van álle NSL-maatregelen in de monitoringstool (MT) op te nemen. De focus ligt op die maatregelen waarvan u voornemens bent deze niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren.

De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

Uitvoeringsplicht van maatregelen

De daadwerkelijke uitvoering van maatregelen opgenomen in het NSL is van groot belang. Voor alle NSL-partners geldt dan ook een uitvoeringsplicht. Wijzigingen in maatregelen worden doorgevoerd via de meldingsprocedure zoals voorzien in de Wm 5.12.

Het verwijderen van maatregelen uit het NSL is niet mogelijk via de meldingsprocedure.

De uitvoeringsplicht geldt totdat (verdere) uitvoering van een maatregel naar het oordeel van de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM), de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer, niet langer vereist is om een grenswaarde te bereiken of daaraan blijvend te voldoen. Ter voorbereiding van dit oordeel of besluit heeft het ministerie van IenM een juist en volledig overzicht nodig van de status van de NSL-maatregelen.

Wij vragen u vriendelijk al uw maatregelen in de MT te controleren en te actualiseren.

Controleren van status

Achter de login van de MT kunt u de status van de maatregelen die zijn opgenomen in het NSL controleren. In het bovenste blok van het maatregelenformulier is de status van de maatregel te vinden achter ‘Stand van zaken’. Bij de start van de monitoringsronde (MR) 2017 is de stand van zaken overgenomen zoals deze in MT2016 was ingevuld.

Bij het controleren van de status van uw maatregelen vragen wij extra aandacht als de onderstaande opties zijn ingevuld.

  • Niet ingevuld
  • Besluit
  • Voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht

Actualiseren van het voortgangsformulier

Achter de login van de MT kunt u de stand van zaken van de maatregelen actualiseren. In het dropdown menu kunt kiezen uit:

  • niet ingevuld: Komt uit het verleden, kies deze optie niet.
  • besluit: Er is nog geen aanbesteding gedaan voor de uitvoering.
  • aanbesteding: Er loopt een aanbesteding voor de uitvoering.
  • uitvoering: De maatregel is nog in uitvoering.
  • afgerond: De maatregel volledig is uitgevoerd.
  • TB/WAB(HWN):Uitsluitend bestemd voor RWS. (Rijkswaterstaat)
  • voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht: De maatregel wordt niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd, met een onderbouwing in de toelichting.

Voor maatregelen die niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd gaan worden dient u de optie ‘voornemen verzoek ontheffing uitvoeringsplicht’ te selecteren. Het is belangrijk dat u onderaan het voortgangsformulier in het invoerveld bij ‘Toelichting’ een uitgebreide en heldere onderbouwing opneemt. In deze onderbouwing moet vermeld worden waarom de maatregel niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd gaat worden.

Wij vragen u na actualisatie te controleren of het formulier juist en volledig is geactualiseerd.

Meer informatie over de opbouw en het actualiseren van de maatregelenformulieren kunt u vinden in de web-based handleiding van InfoMil.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u tijdens de MR ondersteunen bij de actualisatie van de verkeersgegevens en het invoeren van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de web-based Handleiding Monitoring NSL. Daarnaast kunt u uw vragen stellen via de helpdesk van InfoMil.