Naderende sluitingsdatum Monitoringstool 2017

In 2017 vindt voor het achtste jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 15 mei 2017.

De openstelling van de monitoringstool voor de Monitoringsronde 2017 nadert de sluitingsdatum!

Bureau Monitoring (BM) vraagt uw aandacht voor:

Start met afronding met actualiseren

BM verzoekt u zo snel mogelijk het actualiseren van de verkeersgegevens in de Monitoringstool (MT) af te ronden. Zo houdt u tot en met 24 mei 2017 voldoende tijd over om de gegevens te controleren, accorderen en onderbouwen.

Vanwege de naderende sluitingsdatum van 24 mei 2017 houdt BM rekening met drukte op http://www.nsl-monitoring.nl/. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden (meer dan 20.000 regels) rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent zoveel mogelijk te optimaliseren en grote bestanden aan het einde van de dag door te rekenen.

Voortgangsformulieren (projecten en maatregelen)

Graag uw aandacht voor de voortgangsformulieren van uw gemeente in de MT. De focus ligt op die maatregelen waarvan u voornemens bent deze niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. Daarom is het belangrijk in deze ronde de 'stand van zaken' en 'geplande datum realisatie' van de projecten en maatregelen te controleren en te actualiseren. In het nieuwsbericht van 30 maart meer informatie hierover.

Planning Monitoringsronde 2017

De actuele planning is nu als volgt:

Planning monitoringsronde 2017

Wanneer

Actie

24 mei

Monitoringstool sluit om 16:00; hierna is wijzigen niet meer mogelijk.

29 mei

Start gebruik van correctievelden; geef dit voor 24 mei door aan Luchtkwaliteit@infomil.nl

4 juli

Rekenresultaten Monitoring NSL 2017 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 24 mei 2017 ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Helpdesk Monitoringstool is van 9:00 tot 12:00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 7977102 optie 9. Op de sluitingsdag (24 mei) is de telefonische Helpdesk bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.