Monitoringsrapportage 2018 beschikbaar

In 2018 vindt voor het negende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 19 december 2018.

Monitoringsrapportage 2018

De monitoringsrapportage, inclusief de resultaten van de monitoring, is op 19 december 2018 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op www.tweedekamer.nl. De monitoringsrapportage NSL 2018 is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2018 zijn nu openbaar toegankelijk via de website NSL monitoring.

Namens Bureau Monitoring hartelijk bedankt voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en actualiseren van gegevens voor de monitoringsronde 2018!

Monitoringsronde 2019 en verder

Bureau Monitoring zal de NSL-partners informeren over de inhoud en de planning voor de aankomende monitoringsronde 2019. Die ronde zal de laatste monitoringsronde zijn waarin de huidige monitorings- en rekentool gebruikt wordt.

In de volgende nieuwsbrief van Bureau Monitoring zal óók informatie komen over de nu in voorbereiding zijnde transitie naar een nieuw NSL monitoring- en rekensysteem om de luchtkwaliteit mee te monitoren. Er is gepland dit nieuwe monitoring- en rekensysteem in gebruik te nemen tijdens NSL-monitoringsronde 2020. Bureau Monitoring houdt u op de hoogte over deze transitie.

Ter verduidelijking: het NSL loopt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het NSL als daarna, onder de Omgevingswet, zal de luchtkwaliteit worden gemonitord.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u per e-mail blijven informeren over de voortgang van de NSL-monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.