Aankomende monitoringsronde NSL

In 2018 vindt voor het negende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 9 februari 2018.

Met dit bericht informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • In Monitoringsronde (MR)2018 zijn er geen vrijstellingen
  • Veehouderijen actualisatie-afspraken MR2018
  • De planning Monitoringsronde 2018 is bekend; start op 1 maart 2018

In MR 2018 geen vrijstellingen

In de afgelopen monitoringsronde hebben een aantal gemeenten een éénmalige vrijstelling gekregen voor het actualiseren van de verkeersgegevens. Voor de veehouderijen is er een algehele vrijstelling voor één jaar geweest. Deze monitoringsronde 2018 worden alle NSL-partners gevraagd de verkeer- en veehouderij-gegevens actualiseren.

Veehouderijen actualisatie-afspraken MR2018

Op dit moment wordt er gesproken over de actualisatie-afspraken voor de veehouderij gegevens in de monitoringstool. Deze afspraken zullen uitgebreid gecommuniceerd worden via:

  • een speciale nieuwsbrief voor de NSL-veehouderijcontactpersonen
  • de InfoMil website en de web-basedhandleiding
  • een veehouderij-werksessie begin april 2018

Contactgegevens controleren

Wij zijn ervan bewust dat er taken kunnen verschuiven binnen uw organisatie, daarom controleren we de gegevens van de contactpersonen voor het NSL. Het is van belang dat er van elke overheid een contactpersoon bij Bureau Monitoring bekend is, zodat wij u op de hoogte kunnen houden door nieuwsberichten. Ook als deze taken bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen.

In eerdere monitoringsrondes bent u met dit emailadres opgenomen als contactpersoon voor uw organisatie. Indien dat veranderd is, dan ontvangen wij zo spoedig mogelijk de nieuwe gegevens op luchtkwaliteit@rws.nl.

Rechten verlenen Omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden

Het kan zijn dat de actualisatie taken van de Monitoringstool bij een omgevingsdienst of samenwerkingsverband liggen. Bureau Monitoring zal binnenkort het aanvraagformulier voor rechten om te actualiseren en/of accorderen van de gegevens versturen naar alle bij ons bekende contactpersonen van de omgevingsdiensten.

Planning Monitoringsronde 2018

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor verkeer

1 maart

Monitoringstool open voor veehouderijen

9 april

NSL-Rekentool 2018 beschikbaar

16 april (streefdatum*)

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2018

16 april – 25 mei*

Sluiting Monitoringstool voor invoer

25 mei*

Rekenresultaten verkeer beschikbaar

4 juli

Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

17 augustus (streefdatum)

Monitoringsrapportage openbaar

half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2018 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Ook in 2018 zullen wij u weer via nieuwsbrieven informeren over de voortgang van de monitoring. Op de website van InfoMil vindt u meer informatie over de monitoring NSL en de Monitoringstool. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.