Tussentijdse- en eindsluiting Monitoringstool NSL 2019 naderen

In 2019 vindt voor het tiende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 14 mei 2019.

Het einde van de Monitoringsronde 2019 nadert met de sluitingsdatum van 24 mei 2019!

Ter informatie:

  • de Monitoringsronde (MT) is tijdelijk gesloten van 17 mei 18:00 uur t/m 20 mei 12:00 uur in verband met een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer.
  • sluiting MT op 24 mei om 16:00 voor verkeer én veehouderijen
  • denkt u aan het uitvoeren van een proefberekening ter controle?

Wij vragen u:

  • zo snel mogelijk het actualiseren van de verkeersgegevens in de MT af te ronden
  • na controle de gegevens te accorderen in de MT
  • de voortgangsformulieren van projecten en maatregelen te controleren, te actualiseren én te accorderen

Tussentijdse landelijke berekening

Bureau Monitoring (BM) verzoekt u zo snel mogelijk het actualiseren van de verkeersgegevens in de Monitoringstool (MT) af te ronden. In het weekend van 17 mei 2019 zal het RIVM namelijk een tussentijdse landelijke berekening voor verkeer doen met de op dat moment beschikbare data.
Het doel is om u daarna te informeren bij opvallende resultaten. Met die informatie kunt u nogmaals controleren of de juiste invoerdata is gebruikt. Hiermee bieden wij NSL-partners voorafgaand aan de rapportage een extra controlestap zoals ook vastgelegd in de procesafspraken. We verwachten met deze tussentijdse berekening de Bijlage 6 inhoud te minimaliseren.

Afronding fase van actualiseren

Tot en met 24 mei 2019 kunt u gegevens in de MT actualiseren en onderbouwen. U kunt met de Rekentool een proefberekening voor verkeer uitvoeren om de gegevens te controleren.

Vanwege de naderende sluitingsdatum van 24 mei 2019 houdt BM rekening met drukte op www.nsl-monitoring.nl/. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden (meer dan 20.000 regels) rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent zoveel mogelijk te optimaliseren en grote bestanden aan het einde van de dag door te rekenen.

Accorderen

Alle NSL-partners moeten akkoord geven op de gegevens die zijn ingevoerd in de MT. Per bevoegd gezag is er één persoon met accorderingsrechten in de Monitoringstool. Let op dat u vóór 16:00 uur op 24 mei accordeert!

Planning Monitoringsronde 2019

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor verkeer

1 maart

Monitoringstool open voor veehouderijen

9 april*

NSL-Rekentool 2019 beschikbaar

16 april

Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL-Rekentool 2019

16 april – 24 mei**

Monitoringstool verkeer tussentijds gesloten voor actualisatie

17 mei 18:00 t/m 20 mei 12:00 (weekend)

Sluiting Monitoringstool voor invoer

24 mei**

Rekenresultaten verkeer beschikbaar

4 juli

Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar

17 september (streefdatum)

Monitoringsrapportage openbaar

half december

* Vanaf 30 januari zijn de veehouderij gegevens in te zien, actualiseren kan vanaf 9 april.

**Tussen het beschikbaar komen van de NSL-Rekentool 2019 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring ondersteunt u  bij de actualisatie van de invoergegevens in de MT en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de pagina: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van dinsdag 9 april t/m vrijdag 24 mei ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL op telefoonnummer 088 - 7977102 (kies direct optie 9). Deze telefonische helpdesk is beschikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.